Gilla oss på Facebook


 

Föräldraföreningar vid daghem:

Välkomna med i
Förbundet Hem och Skola!

Registrerade föräldraföreningar vid daghem kan anhålla om medlemskap i Förbundet Hem och Skola!

Här kan du läsa mera om förmånerna och hur er föräldraförening kan anhålla om medlemskap.

Här får du nyttig information och stöd i föreningsarbetet, t.ex. modellprotokoll och arbetsfördelningen inom styrelsen.

Besök Idébanken för ny inspiration för din förening.

 

Här kan du läsa om att ha en gemensam dagis-skola föräldraförening.
                                 

Vill ni grunda en föräldraförening på ert dagis?

Föräldrarna är de viktigaste människorna i ett barns liv. Då föräldrarna känner att barnet har det bra på dagis inverkar det positivt även på hur barnet uppfattar det. Att personalen mår bra har lika stor betydelse. Nöjda föräldrar och nöjd personal smittar av sig på barnen och påverkar kvalitén på dagvården.

Syftet med en föräldraförening är att förbättra barnens vardag på daghemmen och ge föräldrarna möjligheten att ta del av den. Genom dialog mellan föräldrar och personal skapas tillit som är grunden för ett gott samarbete. När föräldrarna dessutom lär känna varandra och varandras barn skapas en trygg miljö för barnen som underlättar bl.a. övergången från daghem till skola.
Tillsammans kan man uppnå målet för småbarnsfostran: Att barnet trivs och utvecklas.

Här kan du läsa om hur man grundar eller registrerar en föräldraförening. 

Vi på Förbundet hjälper till på alla sätt vi kan, så ta kontakt!

 

Heidi Lithén, planerare

Tfn (09) 56 57 770 eller 050 514 6323
heidi@hemochskola.fi

 

 

 

På gång:

 

Dagisspecial av tidningen Hem&skola 2017

9 steg till en högklassig småbarnspedagogik.
I detta dokument finns samlade de kriterier som bör uppfyllas i en högklassig småbarnspedagogik. 


Vi har gett ut en egen version av En kvart om dagen för barn under skolåldern:
En kvart om dagen på dagis. Läs mera om metoden här.