Här hittar du länkar till olika organisationers sidor med program, broschyrer osv. Vi hoppas det hjälper dig som förälder att hitta stöd och inspiration.


Familjeskolan POP, Barnavårdsföreningen
Familjeskolan POP® erbjuder metoder för att kunna hantera barn vars beteende är utmanande.
Familjeskolans program är avsett för 3-6 åriga barn samt deras föräldrar.

Familjearbete, Barnavårdsföreningen
Enheterna för familjearbete erbjuder mångsidigt stöd till familjer och i föräldraskapet. Tjänster med lågtröskel är bland annat kostnadsfria stödsamtal, telefonrådgivning, familjerådgivning, stöd- och samtalsgrupper samt läger.

Ge ditt barn en gåva, Folktinget
Broschyr med information och praktiska råd till den som överväger att låta sitt barn växa upp med två språk. (Utgiven 2013)

Språkgroddar, Folhälsan
Broschyr för föräldrar med information om barnets språkutveckling.

FHille, Folkhälsan
Folkhälsan startar upp ett program för barn som snart skall börja skolan och deras föräldrar. Programmet ska kallas FHille och erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.