Tips för att göra föräldrar delaktiga i dagisvardagen
 

Här följer lite tips från olika daghem om hur de gjort för att skapa trygghet och underlätta deltaktigheten bland föräldrarna.

Kom gärna med flera tips här (eller till heidi@hemochskola.fi) på hur ni gjort på ert daghem.

Daghemspersonalen bär namnskyltar (eller t.o.m. gula västar med namn) på ute på dagisgården. Det är extra bra vid mjuklandningsperioden då det är mycket föräldrar med på gården. Då är det lättare för föräldrarna (och barnen) att veta vem som hör till personalen.

I ett stort daghem med många grupper och stor personal kan personalen emellanåt hoppa mellan grupper och det finns också ofta vikarier. En personalkarta med alla grupper samt kort på alla i personalen (med bild och namn) som kan flyttas runt, sätts upp på en vägg i daghemmet. Den hjälper föräldrarna att veta vem som jobbar i vilken grupp den veckan, vem i personalen som är ledig osv. och ökar känslan av trygghet. 

Sätt upp kontaktlistor som föräldrarna har möjlighet att fylla i med barnets namn, föräldrarnas namn, adress, telefon och e-post. Då föräldrarna fyllt i listan kan den kopieras upp och delas ut. Föräldrarna har tack vara då lättare att ta kontakt med varandra med födelsedagsinbjudningar m.m.  

I många kommuner har andelen tvåsåpråkiga barn i svenska daghem ökat kraftigt under åren. För att få den finskspråkiga föräldern (eller förälder med annat språk) att känna sig välkommen, kan daghemmet fundera på att skriva några rader på t.ex. finska  i inbjudan till föräldramöten och i annan viktig information till hemmen. 

Ett sätt att informera föräldrarna om dagisdagen är en kort "dagbok", t.ex. på anslagtavlan, en whiteboard eller en lapp på dagisdörren. Någon i personalen skriver kort några raden om vad som gjorts den dagen på dagis, om något extra roligt hänt eller sagt osv. Föräldrarna kan då få en liten inblick i dagen och kan samtala om den med barnet på hemvägen.

Då daghemsgrupper planerar utfärder och funderar på hur personalen ska räcka till, fråga föräldrar om hjälp. Det finns alltid en chans att någon förälder har möjlighet att ställa upp och komma med som extra vuxen, ifall man frågar i god tid. 

Ordna en projektvecka, eller regelbundet en gång i månaden, tillfälle för föräldrar (eller mor- och farföräldrar) att i början av dagen läsa böcker för barnen i små grupper, delta i sångstunder eller pyssla tillsammans. 

Många daghem tar flitigt fotografier som efter årets slut delas ut till familjerna på cd-skivor eller minnepinnar (som föräldrarna hämtar). Man kan också använda fotografier på andra sätt. Be föräldraföreningen bidra med en digital fotoram där bilderna kan snurra på t.ex. i daghemmets tambur. Då kan föräldrarna och barnen titta på bilderna tillsammans och diskutera dem. Personalen kan också förbereda en fotografi-visning i samband med ett föräldramöte eller familjekväll, där fotografier eller filmer från dagis visas upp. Då får föräldrarna samtidigt höra historierna bakom bilderna.   

Ifall någon i personalen är duktig på sociala medier, kan daghemmet starta en egen facebook sida med information, händelsekalender, fotografier m.m. från daghemmet.