Här hittar du länkar till olika sidor med bl.a. pedagogiska program och broschyrer för dagispersonal:
 

Nallematte-program för utveckling av tidig matematisk inlärningsföråga (Niilo Mäki Instituutti)

Folkhälsans språksidor

Språkstimulerande lekar (Folkhälsan)

Tänk språk -språkstrategier för dagvården (Lillemor Gammelgård, Kulturfonden)

Språkraketen (observationsschema) Utbildningsstyrelsen

Riktlinjer och redskap för en språkligt inspirerande miljö/ Folkhälsan 

Daghem utan mobbning/ Kompisväskan, STEGEN/StegVis/ START (Folkhälsan)

FunFriends (Stationens barn)
Friends är ett program vars syfte är att främja barns psykiska välbefinnande, 

Lilla Chilla (Folkhälsan)

Tack för maten (Martha Förbundet)

Mulleverksamheten (Finlands Svenska Idrott)

Lekbanken (Finlands Svenska Idrott)

UTmanad/ (Folkhälsan)

Mormor på dagis (Folkhälsan)
 

Material om barnens rättigheter (Barnombudsmannen.se)