Föreningens namn

Då man grundar en föräldraförening på ett daghem med syftet att bli medlem i Förbundet Hem och Skola, så kan man fundera på följande alternativ till namn på föreningen:

Föräldraföreningen vid Solvikens daghem rf
Daghemmet Solvikens Hem och Skola rf
Hem och Skola vid daghemmet Solviken rf
 

Andra modeller går också bra, men kom ihåg att tänka på språkriktigheten!

Har föräldraföreningen redan ett namn så går det bra att använda det.