Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen är en plan för föreningens verksamhet inför följande verksamhetsår. Skrivandet av den koordineras av föreningens ordförande och presenteras under årsmötet. Verksamhetsplanen för en föräldraförening behöver inte vara längre än en sida och kan innhålla allmän information om föreningen, styrelsens upplägg och föreningens målsättningar. En viktig punkt är evenemang som planeras och t.ex. samarbete med daghemmet. En plan för budgeten och årsavgift skall också finnas med. Eftersom det är en plan, är det möjligt att allt som står i den inte förverkligas och andra saker kommer till.

Kom ihåg att läsa igenom föreningens stadgar så att verksamheten som planeras stämmer överens med dem!

Årsberättelsen

Inför årsmötet skrivs en årsberättelse (verksamhetsberättelse) som redogör för det gågna årets verksamhet. Årsberättelsen presenteras under årsmötet och den beskriver hur den planerade verksamheten förverkligades. I årsberättelsen framgår styrelsens medlemmar och uppgifter, evenemang som ordnats, stöd som beviljats och t.ex. eventuella orsaker till varför någon plan inte förverkligades. I den kan man även få in tankar för det kommande året.   

För att få en bild av olika sorters verksamhetsplaner och årsberättelser kan du bekanta dig med andra föreningars dokument. Många Hem och Skola-föreningar har satt in sina dokument på sin hemsida. Här kan du gå in och leta.