Modellstadgar

Hem och Skolas modellstadgar är förhandsgranskade hos Patent och registerstyrelsen (PRH) och får användas vid registrering av föräldraföreningar på daghem som vill anhålla om medlemskap i Förbundet Hem och Skola.

Det är billigare att registrera en förenings med förhandsgranskade stadgar, se prislista. 

När ni använder modellstadgarna får endast uppgifterna nedan fyllas i. Om ni gör andra ändningar i modellstadgarna anses de inte vara förhandsgranskade.

Direktiv för ifyllande av modellstadgar:

1 § Namn 

Här ifylls namnet för föreningen, namnet daghemmet/daghemmens där föreningen verkar samt föreningens hemort (hemkommun).

9 § Verksamhetsår och räkenskaper 

Vi föreslår att ni väljer att följa daghemmets verksamhetsår, fyll i t.ex. 1 september-31 augusti.

Här hittar ni våra modellstadgar.

Vill föreningen göra ändringar i modellstadgarna så går det bra att använda modellstadgarna som botten och skriva egna som sedan skickas in till PRH för förhandsgranskning.