Stiftelseurkund

Modell

Vi undertecknade har bildat en förening vid namn
................................................
(Hem och Skola-föreningens namn)

och anslutit oss till den samt godkänt bifogade stadgar.
........................... ...../..... 20.....

Underskrift av minst tre (3) personer (helst styrelsemedlemmar)
................................................

................................................
................................................