Att tänka på:

Se över föreningens stadgar där föreningens syfte och mål är nerskrivna och fundera på verksamhet utgående från dem. 

Då föräldraföreningen ordnar verksamhet på daghemmet ska den alltid först diskuteras med personalen. Tänk på att det inte blir personalen som står och serverar kaffe under föräldraföreningens jippon, det gagnar samarbetet mycket mer ifall några föräldrar sköter det praktiska och ger personalen möjlighet att umgås med föräldrarna och barnen. 

Vi tar tacksamt emot mera tips och idéer!

Tipsa oss här eller per e-post: heidi@hemochskola.fi

Idéer till föräldraföreningar på   

En aktiv föräldraförening skapar tillfällen för föräldrarna att lära känna varandra och varandras barn. Den stöder också ett gott samarbete mellan föräldrarna och personalen. På så vis kan alla tillsammans bidra till att barnen har det bra på dagis.  

Klicka här för tips och idéer för verksamhet som stöder föräldramedverkan i daghemmet och föräldraföreningens arbete:

Föräldraföreningens möten

Skapa samvaro

Jippon

Stipendier

Kultur på dagis