Föräldraföreningens möten

Kom ihåg att för att stöda samarbetet mellan föräldrarna och personalen är det viktigt att ha en representant från personalen med på mötena. Representanten kan sitta med ett år i taget, eller så kan man ha ett roterande system, då får flere i personalen följa med föreningens arbete. Personalrepresentanten för frågor och ärenden vidare till och från den övriga personalen.

Fundera på de rätta kanalerna för inbjudan; hur når ni bäst ut till föräldrarna på ert dagis. Anslagstavla, e-post, skriftlig inbjudan?

Föräldraförenings möten behöver inte ordnas på daghemmet. Man kan träffas på café eller hemma hos någon.

Att sätta ner lite tid på att göra en snygg inbjudan, kan spela en stor roll. Det är lättare att ta upp och läsa en inbjudan som ser lockande ut och den får mottagaren att uppleva att det är ett viktigt ärende.

Skriv också tiden då mötet avlutas i inbjudan. Då är det lättare för deltagare att planera sin tid. Det är viktigt att hålla fast vid tiderna. Då uppstår inga rykten om att föreningen har evighetslånga möten.

På tvåspråkiga orter är det viktigt att också få de finskspråkiga föräldrarna att känna sig välkomna med i föräldraföreningsverksamheten, då kan man skriva några rader även på finska.

Många har svårt att komma på möten eftersom de inte har tillgång till barnvakt. Ge möjligheten åt föräldrarna att ta med barnen, kanske en storasyster eller storebror kan vara barnvakt i rummet intill. Saft, kex eller frukt kan vara bra att tänka på. 

Satsa lite på mötesdeltagarna genom att bjuda på något smått och gott. Det bidrar till en fin stämning.

För att locka medlemmar att delta i årsmötet kan man komma överens med daghemmet att i samband med mötet ha en föreläsare med ett visst tema, en fotokväll där personalen visar fotografier från dagiset eller en utställning med barnens konstverk.

För att mötesdeltagarna ska våga komma med nya idéer under mötet, kan man komma överens om att den som kommer med en bra idé inte är den som ska förverkliga den, utom om han/hon själv vill. Då är chansen stor att många vågar uttala sina fina idéer, för då uppstår inte risken att det alltid är den som kommer med idén som måste fullfölja den.