Skapa samvaro

En av föräldraföreningens viktigaste uppgifter är att skapa samvaro mellan föräldrarna, personalen och barnen. Då uppfylls föreningen syfte att främja fostringsgemenskapen och skapa en trygg uppväxtmiljö för barnen. 

Verksamhet som föräldraföreningen ordnar behöver inte handla om att samla in pengar till föreningen, 

tvärtom, använd föreningens pengar och bjud på något gott, roligt eller lärorikt för att skapa en riktigt trevlig samvaro utan måsten.

För att det inte alltid är samma förälder i familjen som ställer upp, kan vissa evenemang vara riktade enbart till pappor eller enbart till mammor, med eller utan barn.

Traditioner är bra, men ifall något evenamang som "alltid" ordnats av föreningen inte längre väcker intresse, tänk om och hitta på något annat i stället. 

Några tips för trevlig samvaro:

Föräldrakvällar med föreläsare. Föräldraföreningarn kan tillsammans med personalen fundera på ett intressant tema och ordna en föräldrakväll med en föreläsare och mycket tid för diskussion.

Föräldraföreningen kan också ta initiativet till att ordna praktiska kurser för föräldrar, med eller utan barn, t.ex. i hantverk, matlagning eller första hjälp. Föräldrarna får då chansen att lära känna varandra och samtidigt lära sig något nytt. Tänk på att utnyttja expertis som finns i närkretsen. 

Fortlöpande "klubbar" kan organiseras utanför daghemmet med syftet att ha det trevligt tillsammans och öka samvaron, med eller utan barnen. Det kan vara en idrotts klubb, t.ex. daghemmets eget fotbollslag som träffas en gång i månaden och spelar. För pappor, mammor, eller alla tillsammans. Någon kanske vill ta initiativet till att starta en bokcirkel eller en sticknings-klubb.

Många daghem ordnar morsdags- och farsdagsfrukost på daghemmet. Diskutera med peronalen ifall föräldraföreningen kunde bidra med något extra till frukosten, ifall daghemmet kunde välkomna föräldrarna att stanna lite längre och efter frukosten t.ex. läsa högt för barnen eller delta i en sångstund. 

Många måste skynda hem från dagis för att hinna laga mat osv. Föräldraföreningen kan ordna en eftermiddag då föreningen bjuder på t.ex. grillkorv eller soppa på dagisgården, så föräldrar, personal och barn kan stanna och äta och umgås i lugn och ro och slippa matlagningen hemma den dagen.

Skicka in dina bästa tips