Föräldraföreningarnas tips kortfattat:

Föräldrafrukostar en gång i månaden. Initiativet kom från daghemmet, men kunde bra skötas i samarbete med föräldraföreningen. Föräldrar bjuds in på frukost en gång i månaden, då de i lung och ro kan äta och umgås med sina barn, personalen och andra föräldrar före jobbet. Barnen har fått baka semlor till frukosten. Det är viktigt att tänka på rätt klockslag för frukosten, så att många har möjlighet att delta.

TPVK (Trötta pappors vinklubb). Initiativet togs av en pappa som är sommelier. Han ordnar vinprovning för pappor några gånger per år, till självbekostnads pris. Samlar inte in pengar till föreningen, men bidrar till att papporna lär känna varandra bättre. Mammorna har i sin tur haft champagneprovning och Pigga mammors picknick.

Sportdag med föräldrar, mor- och farföräldrar. En kväll varje vår ordnar dagiset en sportdag för barnen och deras familjer. Det finns ca 10 olika stationer med uppgifter som ska genomföras (t.ex. balansera på träbalk). Familjerna får ett uppgiftskort, varje uppgift fylls i efter varje station. När familjen gjort alla uppgifter ska barnet lämna in kortet och får mot kortet saft och munk som belöning. Föräldraföreningen säljer korv, munk, saft och kaffe och samtidigt håller föreningen sitt årliga lotteri.

Vårfest som en friluftskväll. Vårfesten är en friluftskväll som föräldraföreningen ordnar i samråd med personalen. Det är korvgrillning, knytkalas,lekfulla tävlingar, spårning och sång. Så ser man på bilder från året som gått. Friluftskvällen ordnas inte på daghemmets gård, ett annat ställe ger en känsla av att det avviker från vardagen. Redan under hösten tillsätts en arbetsgrupp som planerar det praktiska. Föräldrarna grillar korv så personalen får socialisera.  

Sportkul. I närheten av dagis ordnas sportkul med olika föräldraledda aktiviteter, kasta prick, hoppa säck, måla, leka med fallskärmen. Dagen avslutas på dagisgården med bjudning och klädbytarloppis, resterande kläder skänks till välgörenhet.

Subventionerad familjeutfärd. Föräldraföreningens styrelse kom fram till att det skulle vara roligt att göra en gemensam utfärd med familjerna, för att det sällan finns tid att umgås utanför dagis. Utfärdsmålen valdes utgående från vad som fanns inom ca 1 h färd med buss. Bidrag för abonnemang av buss, inträde samt färdkost ansöktes om från stiftelser med betoning på gemensam aktivitet, synergieffekter och det svenska språket.