Stipendier

Att ansöka om stipendier är ett sätt att finansiera verksamheten i en föräldraförening. Stipendier ansöks t.ex. för teater- eller andra kulturbesök, temahelheter (t.ex. teatergarderob, bokkassar), olika jippon osv. 

Tänk på att samla alla stipendieansökningarna på ett ställe, t.ex. i en mapp. Då är det lättare för följande styrelse att se vad föreningen ansökt om pengar för tidigare. Mappen fungerar också som ett stöd och en modell för hur ansökningar kan skrivas för någon som skriver en för första gången.

Välj någon i styrelsen som ansvarar för stipendieansökningarn, som håller reda på ansökningstider m.m.

Ansökningar

Luckan upprätthåller sidan Fyrk.fi med olika stipendier man kan ansöka om. 

Populära:

Pro Juventute Nostra, ansökningstid september

Kulturfonden, ansökningstid november

Sfv, ansökningstid februari 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, för privata daghem, ansökningstid januari

Gustav Alfred Hastigs stiftelse

Lokala sparbanksstiftelser (sökande bör ha konto i Aktia Bank):

Tre Smeder, Helsingfors, ansökningstid februari och september

Aktiastiftelsen i Borgå, ansökningstid april

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, ansökningstid februari och september

Aktiastiftelsen i Vanda

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt

Sparbanksstiftelsen i Sibbo

Aktiastiftelsen i Vasa

Aktiastiftelsen i Korsholm

Aktia Sparbanksstiftelsen i Malax

Sparbanksstiftelsen i Tenala

Sparbanksstiftelsen i Petalax