Material att beställa 

Vi har gett ut en liten broschyr om föräldraengagemang riktad till föräldrar på dagis.

Broschyren kan beställas gratis per e-post: heidi@hemochskola.fi.

Bekanta dig med broschyren här.
 

Övrigt beställbart tryckmaterial

Våra broschyrer kan beställas gratis av våra medlemsföreningar.
För icke-medlemmar kostar broschyrerna 1 euro styck + postningskostnader.

Gör din beställning här.
 
Här är en lista över de broschyrer som passar föräldrar och pedagoger på daghem. Klicka för mera information. 

En kvart om dagen på dagis Läs mera om metoden här.

Skoldags!   - material för föräldrar vars barn börjar skolan.

Att mötas i samtal   - handbok för pedagoger

 

 

Printmaterial

Förbundet erbjuder printmaterial som du kan ladda ner som PDF. Här är listan på material att printa ut.

Tänk språk! En guide för föräldrar.

Hem och Skola har tillsammans med Svenska Kulturfonden gett ut ett material kring språk för föräldrar, som ett komplement till Tänk språk! för daghemspersonalen. 

Broschyrerna kan kostnadsfritt beställas från Kulturfonden: thua.hoyer@kulturfonden.fi