Medlemskap i Förbundet Hem och Skola

 

Nu är det möjligt för registrerade föräldraföreningar vid daghem att anhålla om medlemskap i Förbundet Hem och Skola.

Medlemskapet innebär förmåner. 

Föreningar som är gemensamma för dagis och skola bör se igenom sina stadgar, göra eventuella ändringar och officiellt ta in dagissidan i sin verksamhet. Det finns mera information, samt modellstadgar för gemensamma föreningar här

För att anhålla om medlemskap bör föreningen vara registrerad eller ha skickat in en anmälan om registrering till Patent och Registerstyrelsen (PRH).

Till registrerade föräldraföreningar räknas även t.ex. privata daghems garantiföreningar. Föräldraföreningar på tvåspråkiga daghem kan anhålla om medlemskap och betalar medlemsavgift för de svenska barnen, eftersom vi erbjuder service enbart på svenska.

Medlemsavgiften faställs under förbundets årsmöte. För år 2018 är den 0,60 euro per i skola/daghemmet inskrivet barn.
(För ett dagis med 40 barn betyder det alltså en årsavgift på 24 euro )
Medlemskapet är gratis det första året.