Anhållan om medlemskap

En anhållan om medlemskap i förbundet skall innehålla följande:

Föreningens namn
Reg.nr. eller datum för registreringsansökan
Föreningens hemort
Föreningens ändamål
Hur många skolor/daghem omfattar föreningens verksamhet
Skolans / daghemmets namn och adress
Antal barn i skolan/daghemmet
Underskrifter med plats och datum
Uppgifter om vart meddelande om godkänd anhållan kan sändas
Adress, tfn och e-postadress till föreningens ordförande och sekreterare

Bifoga föreningens stadgar

Skriv ut formuläret och fyll i. Returnera ansökan till:

Förbundet Hem och Skola
Nylandsgatan 17 D
00120 Helsingfors

Fyll också i uppgifterna om styrelsen här.

Medlemskapet godkänns av förbundets styrelse under följande styrelsemöte efter att anhållan mottagits.


Ifall föreningen vill utnyttja någon förmån (t.ex. skapa en hemsida) är det möjligt att göra det redan efter att anhållan mottagits på kansliet. 
Kontakta projektledare Heidi Lithén för mer information:

heidi@hemochskola.fi, tfn 09-5657770 eller 050 5146323