Medlemsförmåner

 

Följande förmåner erbjuder Förbundet Hem och Skola i Finland rf föräldraföreningar vid daghem som blir medlemmar i Förbundet:

Tidningen Hem och skola

Hem och skola är en tidning för föräldrar, som innehåller aktuellt inom dagis- och skolvärlden. Tidningen utkommer fyra gånger i året. Den distribueras till daghemmet där den delas ut till föräldrarna.

Föreläsare

Föräldraföreningarna har möjlighet att anlita en föreläsare till en föräldrakväll på daghemmet en gång under verksamhetsåret.
Huvudtemat för föreläsningarna under det första året är läsning och språkstimulans. Regionerna har egna föreläsare som rör sig inom regionen. Förbundet rekommenderar att föräldraföreningen som ordnar en föreläsning funderar på att bjuda in också andra daghems föräldrar till föreläsning.

Egen webbplats gratis

Föreningarna kan gratis öppna en egen webbplats i Hem och Skola-portalen. I augusti tar vi i bruk en ny dagis-webbplats som lämpar sig extra bra för mobiltelefoner och paddor. Se spalten till höger.

Medlemsregister

Ett internetbaserat medlemsregister. Här kan du beställa programmet som är gratis för våra medlemsföreningar.

Bokföringsprogram

Ett enkelt bokföringsprogram och manual. Här kan du beställa programmet som är gratis för våra medlemsföreningar.

Brev till föreningarna

HoS-kansliet sänder ca fyra brev per år till medlemsföreningarna. Breven sänds till föreningens ordförande per post eller e-post.

Kurser och seminarier

Förbundet ordnar både riksomfattande och regionala kurser och seminarier om aktuella ämnen. Se evenemangskalendern.

Material

Medlemsföreningar har möjlighet att kostnadsfritt beställa förbundets broschyrer som lämpar sig för föräldrar med barn under skolåldern. Förbundet fakturar postningskostnaden. Allt materialet finns också tillgängligt på hemsidan som pdf. 

Exempel på broschyrer som kan beställas:

En kvart om dagen på dagis
Dagis-broschyren (föräldraengagemang)
Skoldags (om att börja skolan)
För personalen: Att mötas i samtal 

Rösträtt

Medlemsföreningarna kallas årligen till årsmöte:
Årsmötet hålls inom april och behandlar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt verksamhetsplan och budget, medlemsavgiftens storlek för pågående år. Val av ordförande och styrelse hålls också på årsmötet.

Motions- och förslagsrätt

Förening har rätt att sända in motioner som behandlas på årsmötet. Medlemsföreningarna föreslår kandidater till posten som ordförande och styrelsemedlem.

 

Hem och Skola webbplats

Modell på hemsidan

Användarvillkor för internettjänster

Här kan ordförande godkänna användarvillkoren

Här kan ni aktivera en ny webbsida

       

 

Här finns info om hur man jobbar med webbsidan