Förbundets föreläsare för daghemmens föreningar

Medlemsföreningarna har möjlighet att kostadsfritt anlita en föreläsare till en föräldrakväll på daghemmet en gång under verksamhetsåret.

 

Våra föreläsare:

Anne Ahlefelts rubrik är ”Hur tala med barn om rusmedel?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Föreläsningen kan skräddarsys enkom för dagisföräldrar. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i Svenskfinland. Hon har lett föräldramöten och utbildat skol- och dagispersonal kring temat. Anne föreläser i södra Finland.

Anna Lena Karlsson-Finne talar om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen under rubriker som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder och sätta gränser!” Anna Lena är mamma till 3 vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer.

Magnus Lassander - Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan är framme. 
Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar.


Tema:  "Trygga relationer på dagis"

Hur kan vi skapa ett dagis där alla trivs och mår bra? Hur kan vi som föräldrar stöda våra barns kompisrelationer och det mobbningsförebyggande arbetet på dagis? Föreläsarna jobbar alla på Folkhälsan som sakkunniga inom det mobbningsförebyggande arbetet bland små barn.
Annika Heikkilä (föreläser främst i Österbotten)
Maria Stoor-Grenner (föreläser främst i Nyland och Västra Nyland)
Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser (föreläser främst i Nyland och Östra Nyland)


Temat läsning och språk- regionsvis:

Föreläsare i Nyland

Catarina Bärlund-Palm talar om föräldrarnas och daghemmets gemensamma ansvar för barnens språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Catarina är utbildad klasslärare från Helsingfors. 

Johanna Karlsson brinner för vikten av högläsningen och föreläser kring vuxnas, miljöns och böckernas betydelse för barnets lärande, språkutveckling och flerspråkighet. Johanna är barnträdgårdslärare och pedagogie magister och har många års erfarenhet av att arbeta med barns språkutveckling. Hon jobbar nu som språkstöd inom Helsingfors. Bild på Johanna Karlsson

Föreläsare i Åboland och på Åland

Elspeth Randelin kommer från Australien, är bosatt på Åland och jobbar som skolbibliotekarie i Mariehamn. Elspeth talar gärna under rubriken "Livslångt Läsande". Det handlar om högläsnings betydelse och om lässtunder tillsammans med barnen som är inte bara härliga utan också nödvändiga för ett livslångt läsande. Pappornas roll i detta står i fokus. Bild på Elspeth Randelin webb

Föreläsare i Österbotten

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. "Det var inte jag" - om att prata språkstimulerande med sina barn och Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse?

 

Kontaktuppgifter till föreläsarna fås från förbundet.

*******************************************************************************************************

Övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Kontakta dem för att få veta mera om pris m.m.

Johanna Sallinen arbetar på Folkhälsan som sakkunnig inom språkstimulering. Hon inspirerar vuxna som lever och jobbar med barn att se och ta tillvara möjligheterna att utveckla barnens språk. Hon skräddarsyr innehållen och brukar tala om bl.a. språkets betydelse för barnets välmående och hälsa, flerspråkighet, språkutveckling, barnets språkliga vardag, samarbetet hem-daghem, familjens roll och betydelse, högläsning och litteratur, medier/datorer (med ett språkligt fokus). Förslag på rubrik är Tillsammans kan vi stöda barnens språkutveckling och/eller flerspråkighet.
Kontaktuppgifter: 044 788 1053, johanna.sallinen@folkhalsan.fi

Mat för hela familjen
Med några små enkla knep går det att laga god och nyttig mat som passar alla i familjen, liten som stor. Marthaförbundet erbjuder inom ramen för projektet Tack för maten! föreläsningar där du får råd och idéer om hälsosam och god mat för hela familjen. Du får även en inblick i varför den gemensamma måltiden är viktig och tips på hur du kan locka barnet att smaka på olika råvaror och maträtter.
För mera information kontakta:
Ann-Louise Ahrenberg, ann-louise.ahrenberg@martha.fi eller 050 388 0848 

Eva-Lotta Backman-Winquist, är idrottsinstruktör hon har tjugo års erfarenhet som ledare, för att utveckla barns motorik. Rörelseglädje i barns vardag och en bra motorik är grundstenar för många av barnets viktigaste färdigheter. Eva-Lotta arbetar på Finlands Svenska Idrott och fungerar själv som föreläsare i södra Finland. Via sitt arbete kan hon förmedla föreläsare i andra regioner.
Kontaktuppgifter: 050-5249624, eva-lotta@idrott.fi

Folkhälsan erbjuder matföreläsningar till dagispersonal/föräldrar:
Ät gott! –hur förverkligar vi de nya kostrekommendationerna i praktiken och
Gimme5- smakskola med alla sinnen, föreläsning om vikten av frukt och grönsaker och praktiska tips för att öka barns intresse för frukter, grönsaker och bär. Materialet består av en pysselbok, tipsbok och ett spel. Gimme5 vill inspirera och handleda pedagoger och föräldrar att jobba med smakskola och att skapa en positiv inställning till frukt och grönt. Läs mera: www.folkhalsan.fi/gimme5.

 

Gör såhär:

1) Välj mellan föreläsningen om samverkan eller föreläsare i er region.

2) Kontakta hemochskola@
hemochskola.fi eller
09-565 77 70 och be om uppgifterna till föreläsaren

3) Var i kontakt med föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. OBS! Meddela förbundet vilket datumet blir så fort det klarnat.

4) Förbundet sköter reseersättningen och utbetalningen av arvodet direkt med föreläsaren.

5) Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

- Trevlig föräldrakväll!