Alla föreningar 2018

282 Hem och Skola-föreningar
Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#)

Västra Nyland
Mellannyland
Östra Nyland
Helsingfors
Åboland
Södra Österbotten
Norra Österbotten
Åland

SÖDRA FINLANDS LÄN
VÄSTRA NYLAND (28 föreningar)

Hangö (2 föreningar)
Centralskolans Hem och Skola rf
Lappvik Hem och Skola rf

Ingå (5 föreningar)
Degerby daghems föräldraförening rf (*)
Degerby Hem och Skola rf
Hem och Skola vid Kyrkfjärdens skola rf
Knattebo Daghems Föräldraförening rf (*)
Understödsföreningen för Västankvarn lågstadieelever rf

Lojo (3 föreningar)
Hem och Skola för Virkby skola rf
Solbrinkens Hem och Skola rf
Virkby Samskolas Vänner rf

Raseborg/ Ekenäs (9 föreningar)
Bromarflandets Hem och Skola rf
Elever, Lärare och Föräldrar vid Seminarieskolan rf
Föräldrar för Västerby skola rf
Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf
Höjdens Hem och Skola rf
Snappertuna Hem och Skola rf
Stödföreningen för Dragsvik daghem rf (Skogsgläntans daghem) (*)
Stödföreningen vid Rasebo daghem rf (*)
Österby Hem och Skola rf

Raseborg/ Karis (4 föreningar)
Dalgatans daghems föräldraförening - Laaksokadun päiväkodin vanhempainyhdistys rf (*)
Hem och Skola vid Katarinaskolan rf
Karisbygdens Hem och Skola rf
Svartåskolans föräldrar rf

Raseborg/ Pojo (2 föreningar)
Hem och Skola vid Billnäs skola rf
Pojo kyrkoby Hem och Skola rf

Sjundeå (3 förening)
Föräldraföreningen för Lilla-Alexis rf (*)
Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård rf (*)
Hem och Skola i Sjundeå rf

MELLANNYLAND (37 föreningar)

Esbo (16 föreningar)
Bemböle Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan rf
Föräldraföreningen Bergans Daghem rf (*)
Föräldraföreningen Portängen (*)
Föräldraföreningen vid daghemmet Aftonstjärnan rf (*)
Föräldraföreningen vid Distby daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Finno skola rf
Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf (*)
Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf
Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola och eftermiddagshem rf (*)
Karamalmens Hem och Skola förening rf
Kungsgårdsföräldraförening rf
Lagstad skolas föräldraförening rf
Mattlidens föräldraförening rf
Smedsby Hem och Skola rf
Storängens Hem och skola rf

Grankulla (2 föreningar)
Hem och Skola vid Granhultsskolan rf
Hem och skola i Grankulla, Hagelstam och GGS rf

Hyvinge (1 förening)
Hyvinge skolförening rf (#)

Kervo (1 förening)
Svenskbacka Hem och Skola rf

Kyrkslätt (6 föreningar)
Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf
Föräldraföreningen vid Hommas daghem rf (*)
Garatiföreningen för Daghemmet Regnbågen rf (*)
Hem och Skola i Bobäck rf
Hem och Skola i Karuby Skola rf
Sjökulla Hem och Skola förening rf

Nurmijärvi (1 förening)
Vendla Hem och skola rf

Träskända (1 förening)
Träskända daghem vanhempainyhdistys rf (*)

Tusby (2 förening)
GB-föräldraförening rf (*)
Hem och Skola i Klemetskog rf

Vanda (6 föreningar)
Dickursby Hem och Skola rf
Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf (*)
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf
Helsinge Hem och Skola rf
Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf
Västersundom skolas Hem och Skola rf

Vichtis (1 förening)
Vichtis föräldrar rf (#)

ÖSTRA NYLAND (38 föreningar)

Borgå (13 föreningar)
Föräldraföreningen Bjurböle daghem rf (*)
Grännäs Hem och Skola rf
Hem och Skola-föreningen Kunskapens väg rf
Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf
Hem och Skola i Hindhår skola rf
Hem och Skola i Kullo rf
Hem och Skola i Sannäs rf
Hem och Skola i Strömborgska skolan rf
Hem och Skola vid Näse skola rf (#)
Kvarnbackens Hem och Skola rf
Saxby Hem och Skola rf
Tolkis Hem och Skola förening rf
Vårberga Hem och Skola rf

Kotka (1 förening)
Kymmenedalens föräldraförening rf

Kouvola (1 förening)
Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf

Lahtis (1 förening)
Föräldraföreningen i Lahtis rf (#)

Lappträsk (1 förening)
Kapellby Hem och Skola rf

Lovisa stad / Liljendal (2 förening)
Hembacka daghems föräldraförening rf (*)
Sävträsk Hem och Skola rf

Lovisa stad (3 föreningar)
Föräldraföreningen Mårran (*)
Generalshagens Hem och Skola rf
Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium rf

Lovisa stad / Pernå (3 föreningar)
Föräldraföreningen vid Forsby skola rf
Hem och Skola föreningen i Pernå kyrkoby rf
Isnäs föräldraförening rf

Lovisa stad / Strömfors (2 förening)
Hem och Skola i Tessjö rf
Tesjoen Tähdet - Tessjö Stjärnor (*)

Pyttis (1 förening)
Hem och Skola i Pyttis rf

Sibbo (10 föreningar)
Boxby Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Kyrkoby skola i Sibbo rf
Garantiföreningen för Box Barnträdgård rf (*)
Hem och Skola i Gumbostrand rf (#)
Hem och Skola vid Borgby skola rf
Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf
Hem och Skola vid Salpar skola rf
Hem och Skola vid Söderkulla skola rf
Norra Paipis Hem och Skola rf
Södra Paipis Hem och Skola rf

HELSINGFORS (40 föreningar)
Botby Svenska Skolförening rf
Brändö ls förening Hem och Skola rf
Brändö skolförening rf
Cygnaei Hem och Skola rf
Daghemmet vid Lasse-Maja rf (*)
Daghemmet Pärlans föräldraförening rf (*)
DH Malmgård Föräldraförening rf (*)
Domus föräldraförening rf (*)
Drumsö Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf
Föreningen Hem och Skola i Tölö rf
Föräldraföreningen Lärkan rf
Föräldraföreningen vid Daghemmet Arbetets Vänner rf (*)
Föräldraföreningen vid Daghemmet Axel rf (*)
Föräldraföreningen vid daghemmet Brita Maria Renlund rf (*)
Föräldraföreningen vid daghemmet Tärnan (*)
Föräldraföreningen vid Daghemmet Fenix rf (*)
Föräldraföreningen vid daghemmet Strandboden, Straff rf (*)
Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf
Föräldraföreningen vid Munksnäs småbarnsskola (*)
Föräldraföreningen vid Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf (#)
Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening rf (*)
Hem och Skola Degeröskolan rf
Hem och Skola i Staffansby rf
Hem och Skola vid daghemmet Sesam rf (*)
Hem och Skola vid Åshöjdens förskola rf (*)
Hem och Skola vid Östersundom skola rf
Kottby Hem och Skola rf
Kårböle Hem och skola rf
Minerva Hem och Skola rf
Munksnäs Svenska Skolförening rf
Månsas Hem och Skola rf
Nordsjö Rastis Föräldraförening rf
Norsens förening Hem och Skola rf
Piltens föräldraförening (*)
Pro Lekis (*)
Smågruppernas Föräldraförening i Zacharias Topeliusskolan rf
Sockenbacka Hem och Skola rf (#)
Toppans föräldraförening rf
Åshöjdens Hem och Skola-förening rf

VÄSTRA FINLANDS LÄN
ÅBOLAND (20 föreningar)

Björneborg (1 förening)

BSS Hem & Skola rf

Kimitoön/ Kimito (1 förening)
Kimitoöns Hem och Skola-förening rf

Pargas/ Houtskär (1 förening)
Houtskärs Hem och Skola rf

Pargas/ Iniö (1 förening)
Föreningen Hem och Skola i Iniö rf

Pargas/ Korpo (1 förening)
Hem och Skola i Korpo rf

Pargas/ Nagu (1 förening)
Hem och Skola i Nagu rf

Pargas/ Pargas (8 föreningar)
Bantis föräldraförening rf (*)
Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf
Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern (*)
Föräldraföreningen vid Kirjala daghem rf (*)
Kirjala Hem och Skola rf
Pargas Malms Hem och Skola rf
Sarlinska Skolans och Pargas Svenska gymnasiums föräldraförening rf
Sunnanberg Hem och Skola rf

S:t Karins (2 förening)
Hem och Skola i S:t Karins rf
Knattebys föräldraförening rf (*)

Tammerfors (1 förening)
Hem och Skola i Tammerfors rf

Tavastehus (1 förening)
Tavastsvenska föräldraföreningen rf (#)

Åbo (2 förening)
Hem och Skola i Åbo rf
Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo rf (*)

SÖDRA ÖSTERBOTTEN (54 föreningar)

Kaskö (1 förening)
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf

Kristinestad (3 föreningar)
Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf
Hem och Skola vid Kristinestads skola rf
Lappfjärd Hem och Skola rf

Korsholm (14 föreningar)
Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf
Föräldraföreningen vid Iskmo daghem rf (*)
Hankmo Hem och Skola rf (#)
Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf
Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf
Hem och Skola i Helsingby rf
Hem och Skola i Petsmo rf (#)
Hem & Skola vid Norra Korsholms skola rf
Solf Hem & Skola rf
Kvevlax Hem och Skola rf
Vallgrund Hem och Skola rf
Replot daghems föräldraförening Redet rf (*)
Tölby-Vikby Hem och Skola rf
Östra Korsholms Hem och Skola-förening rf

Korsnäs (4 föreningar)
Föräldraföreningen Tulavippan rf (*)
Korsnäs Hem och Skola rf
Molpe Hem och Skola-förening rf
Taklax Hem och Skola rf

Malax (8 föreningar)
Bergö Hem och Skola-förening rf
Föräldraföreningen vid Bergö daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*)
Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf
Yttermalax Hem och Skola rf
Petalax Hem och Skola förening rf
Solhagens föräldraförening rf (*)
Övermalax Hem och Skola rf

Närpes (8 föreningar)
Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf
Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf
Föräldraföreningen vid Övermark lågstadieskola rf
Hem och Skola-föreningen i Närpes rf
Mosebacke Hem och Skola rf
Pjelax Hem och Skola rf
Pörtom Hem och Skola rf
Stenbackens Hem och Skola rf

Vasa (10 föreningar)
Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf
Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf
Föräldraföreningen vid Haga skola rf
Föräldraföreningen vid Kolibridalens daghem (*)
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf
Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf
Strandsvalans föräldraförening rf (*)
Sundom Hem och Skola rf
Vikinga Hem och Skola rf

Vörå (6 föreningar)
Centrumskolans Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf
Koskeby Hem och skola rf
Maxmo Kyrkoby hem och skola rf
Särkimo Hem och skola rf

NORRA ÖSTERBOTTEN (50 föreningar)

Jakobstad (8 föreningar)
Gymnasiets Hem och Skola förening rf
Hem & Skola föreningen Bonäsorna rf
Jacob`s Kindergarten rf (*)
Kyrkostrands och Jungmans hem och skolaförening rf
Lagmans Hem och Skola rf
Skolföreningen Triolen rf
Språkbadets föräldraförening rf (#)
Vestersundsby Hem och Skola rf

Karleby (8 föreningar)
Chydenius föräldraförening rf
Club Villa rf
Föreningen Öja Hem och Skola rf
Föräldraföreningen Familjelyan rf/Vanhemp.yhd. ry
Hem och Skola-föreningen Triangeln rf
Rödsö Hem och Skola rf
Såka Hem och Skola rf
Vittsar Hem och Skola rf

Kronoby (9 föreningar)
Centtis Hem och Skolaförening rf
Hem och Skola föreningen Solstrålen rf
Kronoby gymnasiums Hem och Skola rf
Norrby Hem och Skola rf
Påras Hem och Skola rf
Småbönders Hem och Skola rf
Söderby Hem och Skola rf
Terjärv Hem och Skola rf
Ådalens Hem och Skola rf

Larsmo (5 föreningar)
Bosund Hem och Skola rf
Hem och Skolaföreningen Linken rf
Holm Hem och Skola rf
Näs Hem och Skola rf
Risö Hem och Skola rf

Nykarleby (7 föreningar)
Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf
Föreningen Hem och Skola vid Munsala lågstadium rf
Föräldraföreningen vid Jeppo skola rf
Hirvlax Hem och Skola rf
Kovjoki-Markby Hem och Skola rf
Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening rf
Socklot hem och skola rf

Pedersöre (12 föreningar)
Bennäs Hem och Skola rf
Bäckby Hem och Skola rf
EKO Hem och skolaförening rf
Forsby Hem och Skola rf
Hem och Skola-föreningen Myran rf
Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf
Lepplax Hem och Skola-förening rf
Purmo Hem och Skola rf
Sundby/Karby Hem och Skola rf
Sursikbackens Hem och skola förening rf
Ytteresse Hem och Skola rf
Överesse Hem och Skola-förening rf (#)

Uleåborg (1 förening)
SPSU:s föräldraförening rf

ÅLAND (15 föreningar)

Eckerö (1 förening)
Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf

Finström (1 föreningar)
Källbo Hem och Skola rf

Föglö (1 förening)
Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf

Hammarland (1 förening)
Hem och Skola i Hammarland rf

Jomala (3 föreningar)
Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf
Södersunda Hem och Skola rf
Vikingaåsens Hem och Skola rf

Kökar (1 förening)
Föreningen Hem och Skola på Kökar rf

Lemland (1 förening)
Hem och Skola i Lemland rf

Lumparland (1 förening)
Lumparlands Hem och Skola rf

Mariehamn (3 föreningar)
Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn rf
Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf
Strandnäs Hem och Skola rf

Sund (1 förening)
Hem och Skola i Sund rf

Vårdö (1 förening)
Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf

Hitta kontaktperson

Hitta kontaktperson för din region. Lista på regionernas kontaktpersoner.