Föreningskunskap

Infoblad för klassföräldrar och styrelsemedlemmar - tips och råd

Vi har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara klassförälder eller vara med i en förenings styrelse. Det är fritt fram att kopiera upp dem och dela ut dem då nya klassföräldrar rekryteras och använda dem som underlag för diskussion om den styrelseinterna arbetsfördelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan hittar du mera information om följande ämnen:

Vi grundar en förening

Tips och praktiska råd. Läs mer.

Föreningen vill ändra sina stadgar

Det lättaste sättet och billigaste att ändra stadgarna är att använda Förbundet Hem och Skolas  modellstadgar. De har förhandsgranskats av Patent- och registerstyrelsen PRH. Då man använder dem är behandlingstiden kortare och priset som PRH debiterar märkbart lägre. Fördelen att ha de förhandsgranskade modellstadgarna som grund då ni skriver om er förenings stadgar att de är uppdaterade och förenliga med gällande Föreningslag.

Till modellstadgar

Läs i era egna gällande stadgar vad som skrivs om hur stadgeändringen formellt skall gå till i er förening.

Modellprotokoll

Här hittar du exempel på ett protokoll från styrelsemöte.

Modellstadgar

Bekanta dig mer våra nyaste modellstadgar.

Info för kassören

Här hittar du en massa information, praktiska tips och fakta gällande skötsel av föreningens ekonomi.

Arkivering

Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube "Hur man arkiverar lätt".

 

Första hjälpen för föreningar

Från svacka till nytt lyft


 

Lär dig mera om föreningskunskap

 

 

 

 

Föreningskunskap för dagis föreningar här