Idébank

Tips om lyckad verksamhet i Hem och Skola-föreningar

Verksamhet med visst syfte:

Påverka miljön: arbete för skolgården, gårdstalkon, bygga naturstig, Grön flagg för skolan

Påverka tryggheten: Säkerhetsdag, trafikjippo, reflexjippo

Skapa nya gemensamma traditioner efter skolsammanslagning

Uppmuntra till företagsamhet: Samlas kring att skapa, marknadsföra och sälja en egen produkt

Jobba för byn: Skapa ett infoblad för hela byn

Verka för god skolmat

Skapa gemensamma överenskommelser föräldrar emellan, ”Föräldrakontrakt"

Engagera speciellt papporna Rödsö Hem och Skolas Pappa-projekt


Pågående verksamhet:

Samarbete med finskspråkiga grannskolan

”Föräldraskola” utbildningstillfällen för föräldrar kring olika aktuella teman

Välkomna far- och morföräldrar till olika aktiviteter

Klubbverksamhet för eleverna

Zumba för elever och vuxna

Barnparkering – tillfällig barnvaktshjälp

 

Skapa samvaro:

Motion: Olympiad, Fyra måls- kväll med bollspel

Kultur: Sagornas natt, Svenska kvällen, Läsnatt, Lyktornas kväll, Cool med kultur, teaterresa, Musikcafé, Hantverk, pyssel av t.ex. återvunnet material

Fester: Familjefest, Maskerad, Föräldra-och elevmiddag, Farsdagsmiddag – bjuda på soppa med älgkött och inleda förberedelserna under höstens älgjakt, Pizzakväll, Disco

Traditioner: Första maj-jippo, Höstmarknad, Vårjippo, Julmarknad

 


Vi tar gärna emot fler uppslag på lyckade aktiviteter i er förenings regi:

Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: