Info för föreningar

Årsmöte

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Vid årsmötet väljs ordföranden och styrelsen. En av styrelsemedlemmarna skall representera lärarkåren. Årsmötet behandlar verksamhetsplanen och budgeten för kommande verksamhetsår samt godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för året som varit.

På första styrelsemötet efter årsmötet träffas de nya styrelsemedlemmarna och konstituerar sig. Ordföranden blir oftast vald redan av årsmötet, de andra i styrelsen delar på övriga uppgifter bl.a. sekreterare, kassör, huvudklassombud och lärarrepresentant.

Vid det första mötet är det bra att behandla verksamhetsplanen och budgeten samt att planera in vilka evenemang HoS-föreningen skall ordna/medverka i under kommande verksamhetsår. I det första protokollet skall också antecknas vem som har rätt att använda föreningens bankkonto.

Gå igenom styrelserutiner: vem kallar till möte, hur skickas kallelsen ut, vem skriver agendan o.s.v.

Efter första styrelsemötet undertecknas protokollet och sänds till banken ifall dispositionsrätten till bankkontot ändrats. En ändringsanmälan skall skickas till Patent- och registerbyrån, www.prh.fi, ifall namntecknaren i föreningen ändrats. Fyll också i blanketten Uppgifter om medlemsföreningen, så att information från Förbundet Hem och Skola i Finland rf hittar till rätt person.

Infoblad för klassföräldrar och styrelsemedlemmar - tips och råd

Vi har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara klassförälder eller vara med i en förenings styrelse. Klicka HÄR för mera information

Brev till föreningarna

Breven från förbundets kansli sänds till föreningens ordförande. Breven informerar om aktuellt inom skolvärlden, evenemang på förbundsnivå och nytt material. Kurser och seminarier som förbundet ordnar är bra utbildning för föreningens styrelsemedlemmar, klassombud och andra HoS-aktiva. Meddela de andra i styrelsen om aktuella frågor och sammankomster.

Hem och Skola-material

Allt nytt material som HoS-kansliet ger ut skickas till ordföranden. Mera material hittar du här.

Tidningen Hem & skola

Förbundets tidning Hem & skola skola utkommer fyra gånger per år. Tidningen sänds i paket till skolan för utdelning via elevpost.

Hem och Skolas föreläsare

Föreläsare för en föräldrakväll? Ibland kan ett föräldramöte piggas upp av en utomstående föreläsare. Hem och Skola har ett eget föreläsarnätverk.

Regionala kontaktpersoner och Hem och Skolas kansli

Förbundet styrelsemedlemmar fungerar också som regionala kontaktpersoner. De ordnar regionträffar och besöker föreningen vid behov. Hem och Skola fungerar som informations- och servicecentral i Hem och Skola-frågor. Om du behöver idéer för verksamheten, förslag till program eller annars vill diskutera Hem och Skola-arbetet kan du ta kontakt per tfn 09-565 77 70 eller e-post hemochskola@hemochskola.fi.