Två föreningar slås ihop

Är det aktuellt för er del att gå samman med en annan förening?

Alternativen är att grunda en ny gemensam förening eller att lägga ner den ena och byta stadgar

och namn på den andra.

Mera information hittas via Föreningsresursen:

http://foreningsresursen.fi/om_foreningar/sammanslagning_av_foreningar/