Anhållan om medlemskap

En anhållan om medlemskap i förbundet skall innehålla följande:

Föreningens namn
Reg.nr. eller datum för registreringsansökan
Föreningens hemort
Föreningens ändamål
Hur många skolor/daghem omfattar föreningens verksamhet
Skolans / daghemmets namn och adress
Antal barn i skolan/daghemmet
Underskrifter med plats och datum
Uppgifter om vart meddelande om godkänd anhållan kan sändas
Adress, tfn och e-postadress till föreningens ordförande och sekreterare

Bifoga föreningens stadgar

Skriv ut formuläret och fyll i. Returnera ansökan till:

Förbundet Hem och Skola
Nylandsgatan 17 D
00120 Helsingfors