Föreningens namn

Vi rekommenderar att ni väljer namn enligt någon av följande modeller:

Solvikens Hem och Skola rf
Solvikens Hem och Skola-förening rf
Föreningen Hem och Skola vid Solviken rf
Hem och Skola vid Solviken rf

Andra modeller går också bra, men minns att tänka på språkriktigheten!