Stiftelseurkund

Modell

Vi undertecknade har bildat en förening vid namn

................................................
(Hem och Skola-föreningens namn)

och anslutit oss till den samt godkänt bifogade stadgar.

........................... ...../..... 20.....

Underskrift av minst tre (3) personer (helst styrelsemedlemmar)

................................................

................................................

................................................