Styrelse och kontaktpersoner i regionerna 2018-2019

Förbundsordförande:

Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
anders.adlercreutz@hemochskola.fi, tfn 0440-98 12 21Bild 1) Anders 1030x687.jpg Bild 2) Anders1030x687.jpg Bild 3) Anders 1000.jpg

 

Styrelsen 2018-2019: Harry Lunabba, Anneli Lindblad, Mikaela Wiik, Jonny Kronqvist, Jenny Snellman, Björn Helsing och Anders Adlercreutz.

Från bilden saknas: Camilla Palén, Petra Autio, Katja Långvik, Annette Palanen, Johanna Häggblom, Katinka von Kraemer.

Kontakt

Regional kontaktperson i Helsingfors:
Harry Lunabba, Helsingfors
harry.lunabba@helsinki.fi, tfn 041-539 91 05

Regional kontaktperson i Mellannyland:
Jenny Snellman, Kyrkslätt
jennycsnellman@gmail.com, tfn 040-567 51 83

Mikaela Wiik, Esbo
mikaelawiik@hotmail.com, tfn 044-788 10 62

Regionala kontaktpersoner i Norra Österbotten:
Jonny Kronqvist, Nykarleby
jonny.kronqvist@agrolink.fi, 050-596 64 76

Camilla Palén, Pedersöre
camilla.palen@netikka.fi, 0500-845658

Regionala kontaktpersoner i Södra Österbotten:
Petra Autio, Korsholm
petraautio73@gmail.com, tfn 050-588 64 20

Björn Helsing, Vörå
bjorn.helsing@gmail.com, tfn 050-385 08 36

Regional kontaktperson i Västra Nyland:
Katja Långvik, Raseborg
katja.langvik@abo.fi, 040-526 93 69

Regional kontaktperson i Åboland:
Annette Palanen, Åbo
annette.palanen@gmail.com, tfn 0400-94 30  63

Regional kontaktperson på Åland:
Johanna Häggblom, Lemland
jfsolhem@aland.net, tfn 040-595 46 95

Regional kontaktperson i Östra Nyland:
Katinka von Kraemer, Borgå
katinka.vkraemer@gmail.com, tfn 050-538 88 29

Anneli Lindblad, Sibbo
anneli.lindblad@gmail.com, tfn 040-521 11 70