Förbundet Hem och Skolas årsmöte hölls lö 21.4 2018 i Vasa

 

Dokumenten för årsmötet finns i nere i spalten till höger

Förbundet Hem och Skola samlades till årsmöte som i Folkhälsanhuset Wasa, lördagen den 21 april.

****************************************************

Hitta vi-andan i föreningen!


Pernilla Howard, projektledare för det Leader-finansierade projektet FöreningsKICK, berättar om hur föreningslivet i Svenskfinland ser ut i dag. Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur man kan hantera dem? Vilka möjligheter som finns inom föreningsvärlden?

Inom FöreningsKICK har man skapat material för föreningsutveckling, som på ett kreativt och konkret sätt hjälper föreningar att strukturera upp strategi och kommunikation. Pernilla presenterar materialet och visar hur det används. Alla föreningar får sedan med sig eget material som styrelsen kan använda tillsammans för att få ny inspiration för sin fortsatta verksamhet. Under detta tillfälle ges också tid för diskussion, där vi får dela med oss av tips och erfarenheter.

Pernilla Howards ppt-presentation.

*************************************************