Samarbete

Nordisk Kommitté
Till den nordiska kommittén hör Föräldraalliansen i Sverige, Foreldreutvalget for Grunnskolen i Norge, Skole og Foraeldre i Danmark, Heimili og Skóli på Island och Förbundet Hem och Skola i Finland. Nordisk Kommitté, Noko, ordnar vartannat år en konferens. NoKo:s webbplats.

 

Suomen Vanhempainliitto 
Förbundet samarbetar med Vanhempainliitto i många frågor.

Klubbverksamhet och Eftis
Sydkustens landskapsförbund koordinerar informationen kring klubbverksamhet  och eftermiddagsverksamhet i de svenskspråkiga skolorna. Förbundet verkar i Sydkustens ledningsgrupp för klubb- och eftisverksamhet.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Förbundet samarbetar med stiftelsen om stipendier i form av bokpaket till klasslärare och stipendier för lägerskolor. Hem och Skola-kansliet sänder ansökningsblanketter i början av höstterminen till skolor som har en Hem och Skola-förening.

Farfar i skolan
"Farfar i skolan" strävar efter att få till stånd ett samarbete mellan skolorna och äldre vuxna som vill verka som medfostrare. Förutom Hem och Skola medverkar Svenska Pensionärsförbundet, Folkhälsan och Helsingfors stads svenska utbildningsverk. Folkhälsan koordinerar verksamheten.

Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Resurscentret har som målsättning att skapa intresse för matematik, naturvetenskap och teknik i skolorna så att elevernas valmöjligheter i kommande utbildning breddas. Förbundet samarbetar med projektet så att Resurscentrets personal står till förfogande som föreläsare på föräldrakvällar med temat Matematik i familjen. www.skolresurs.fi

Svenska folkskolans vänner - SFV
Förbundet samarbetar med SFV då vi arrangerar lokala och nationella kurser och seminarier. SFV står också till våra föreningars tjänst i ärenden som gäller t.ex. föreningslagen och mötesrutiner.

Projekten Vi i klassen och Mer än ord
Hem och Skola  medverkar i olika projekt som finansieras av Penningautomatföreningen RAY. Av dem kan nämnas Vi i klassen som koordineras av Barnavårdsföreningen i Finland www.bvif.fi och Mer än ord som koordineras av Föreningen för de utvecklingstördas väl www.fduv.fi.