Utlåtanden

 

7.3 2018
Förbundets utlåtande om den nya gymnasielagen.

15.8 2016
Förbundets utlåtande om grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016.

6.6.2014
Förbundet utlåtande om förslaget till förlängd läroplikt.

7.2.2014
Förbundet uttalar sig om: Framtidens gymnasium. Riksomfattande mål och timfördelning.

14.3.2013
Förbundet uttalar sig om utkastet till regeringsproposition om arbetsro och delaktighet i skolan

19.10.2011
Förbundet uttalar sig om undervisningsministeriets förslag till utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011-2016.

23.5.2011
Hem och Skola om momshotet Skrivelse till EU-kommissionen

15.2.2011
Utlåtande angående förslagen om åtgärder för utvecklandet av gymnasieutbildningen