Vad är Hem och Skola?

 

Hem och Skola är ett forum för samarbete mellan föräldrarna och dagiset eller skolan. I en föräldraförening eller en Hem och Skola-förening arbetar man tillsammans för barnen på lokalnivå. Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föreningar för föräldrasamverkan i Svenskfinland, med över 270 medlemsföreningar som verkar både på dagis och i skolor.

 

Vad är Hem och Skolas verksamhetsidé?

"Hem och Skola - med pedagogerna för barnen"

Hem och Skola arbetar för att dagis- och skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans och daghemmets vardag. Målet är skolor och daghem som är öppna mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Hem och Skola vill stärka:

  • en positiv dialog mellan hemmet och skolan/daghemmet
  • kontakten mellan föräldrar
  • ett positivt förhållningssätt till skolan/daghemmet
     

Vad gör förbundet?

Förbundets huvudsakliga uppgift är att föra ut nya idéer och att inspirera föreningarna. Det görs bland annat genom ett nätverk av föreläsare som deltar i föräldrakvällar kring olika teman. Dessutom producerar förbundet material som stöd för föräldrarna så att de i sin tur ska kunna stöda sina barn.

Ett annat viktigt uppdrag är att utbilda och fortbilda lärare om en god samverkan mellan föräldrar och personal.