Hej Du förälder!

Du som förälder är oerhört viktigt för ditt barn då det gäller skolframgången.  All forskning om hur barn klarar sig i skolan visar att föräldrars engagemang och intresse för barnets skolgång har en avgörande betydelse för hur barnet trivs i skolan och för hur barnet lär sig.

Vi på Hem och Skola vill stöda och uppmuntra både enskilda föräldrar och föräldraföreningar till att aktivt ta del i elevernas vardag och skolgång. Som enskild förälder handlar det om att visa ett positivt intresse för barnets skolgång, att ställa frågor, diskutera och fram för allt att ge sig tid att vara tillsammans med sitt barn och ge barnet den uppmärksamhet han eller hon behöver.

Ställ gärna upp som klassförälder i ditt barns klass och bidra på ett konkret sätt till en god gemenskap i klassen.
Det är också bra om du som förälder har möjlighet att i någon mån vara aktiv i skolans föräldraförening. I de flesta skolor finns en föräldraförening eller Hem och Skola förening som arbetar för att främja välmående i skolan. Föräldraföreningarna samarbetar med skolans personal.

Gilla oss på Facebook och följ med det vi gör:
 

Aktuellt för föräldrar

1.10 Sök understöd för lägerskola före 16.10

Lisi Walhs stiftelse för studieunderstöd lägerskolestipendier 2019Läs mera »

27.8 Intresserad av att bli klassförälder?

Uppslag och material för klassföräldrarLäs mera »