Föräldramöten

Att dela ansvar för sitt barn kräver att det finns en tillit till den som man delar ansvaret med. Tillit mellan hemmet och skolan är därför en grundförutsättning för att samverkan mellan hemmet (vårdnadshavarna) och skolan (lärarna) ska fungera.

Det bästa och enda sättet att skapa tillit är att ordna regelbundna träffar under vilka föräldrar och lärare, gärna också under ledigare former, får bli bekanta med varandra.


En lyckad föräldrakväll förutsätter:

 • God planering
 • Information i tillräckligt god tid
 • Ett gott och inkluderande värdskap.
   

Tips för en lyckad föräldrakväll:

 • Förmedla att du som lärare ser föräldrarna som resurs.
 • Sträva till att föräldramötet blir interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.
 • Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten mellan hem och skola ska skötas. Som lärare får du gärna också uttala förväntningar på föräldrarna. De är oftast de outtalade förväntningarna som ställer till problem. Här finns en lista på saker du kan ta upp föräldrarna om hur de konkret kan stöda sitt barns skolgång.
 • Om klassen har klassföräldrar, planera då med dem en årsklocka för olika aktiviteter i klassen.

Exempel på teman för föräldramöten (på klassnivå):

 • Att bli bekanta med varandra, förväntningar
 • Arbetssätt och årskursens centrala målsättningar i de olika läroämnena
 • Utvärdering
 • Välmående i klassen (Social gemenskap)

Exempel på teman för föräldramöten (på skolnivå):

 • Värdegrundsdiskussioner
 • Elevvården
 • Elevens rätt till stöd
 • Gemsamma spelregler
 • Skolmaten

Skolor som har föräldraföreningar som är medlemmar i Förbundet kan kostnadsfritt beställa en föreläsare för en föräldrakväll. Föreläsarna och deras rubriker hittar ni här.

Öjebyns rektorsområden i Sverige har gett ut en mycket bra Föräldramötesguide. Kanske den kan ge tips och ideer åt er skola.

Också  Vanda stad har ett ut en broschyr (endast på finska) om samarbetet mellan hemmet och skolan. Vanda stad broschyr hittas här.