Kontakta tidningen Hem och Skola

Tidningen Hem och Skolas redaktör är Malin Wikström, redaktor@hemochskola.fi, tfn 044-783 58 88

 

.

Redaktör Malin Wikström (Bild Julius Uusikylä)

 

Du kan också kontakta förbundets informatör Maarit Westerén, (09) 5657 7713 maarit@hemochskola.fi

Annonsförsäljning: Lisbeth Lönnqvist, (09) 803 95 53, lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi