Mediekort

Mediekortet 2019

Förbundets tidning heter Hem och Skola. Den delas ut i skolor och dagis som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola eller dagis där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Upplagan är 39.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland

 

Tidtabeller 2019

Hem och Skola 1/2019 utkommer v. 9. Materialdag för annonsörer 5.2.

Hem och Skola 2/2019 utkommer v.18. Materialdag för annonsörer 3.4.

Hem och Skola 3/2019 utkommer v.40. Materialdag för annonsörer 9.9.

Hem och Skola 4/2019 utkommer v.48. Materialdag för annonsörer 4.11.