En kvart om dagen - vad är det?

Visst vore det underbart om barnen och de unga älskade att läsa, var nyfikna och hade ett starkt modersmål och att de dessutom att de hade en stark svenska; att de pratade, läste och skrev – gärna och bra.

Men vi vet också att det behövs hårt arbete för att uppnå detta.

"En kvart om dagen" är en lästräningsmetod där meningen är att en elev läser för sin förälder eller en förälder läser högt för eleven minst en kvart, alltså minst 15 minuter varje dag.

Nu finns en egen En kvar om dagen broschyr för barn under skolåldern:
En kvart om dagen på dagis

En kvart om dagen from Hem och Skola i Finland on Vimeo.

Lasse och Lotta Läslust

 

 

En kvart om dagen - i skolan
 •  är tänkt för nybörjarläsarna
 •  introducerar metoden och skapar rutiner
 •  kan användas de fem första veckorna
 • förklarar för föräldrarna vad metoden går ut på
 •  inspirerar och uppmuntrar eleverna och föräldrarna
 • har utrymme för föräldrarnas och lärarens anteckningar
 •  innehåller uppgifter för eleverna
 • kan användas som du finner det bäst i din klass

En kvart om dagen på dagis

 • kan introduceras när som helst och i alla åldersgrupper på dagis och i förskola
 • broschyren innehåller all information för föräldrar och pedagoger och en läsdagbok för fem veckor
 • stöder hemmets och daghemmets samarbete
 • uppmuntrar till regelbunden högläsning i hemmen och skapar rutiner
 • med broschyren följer ark med klistermärken som barnen får limma i läsdagboken