EN KVART OM DAGEN - LÄNKTIPS

Nyttiga länkar i samband med läsinlärning:

  • Speres – Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland. www.speres.fi
  • www.celia.fi talböcker för bl.a. synskadade och dyslektiker
  • Tips: Bibliotek i den egna kommunen: Kolla kommunens hemsida.