EN KVART OM DAGEN

Litteraturtips – böcker om läsinlärning samt läs- och skrivsvårigheter

Alleklev Birgitta & Lindvall Lisbeth: Listiga räven – läsinlärning genom skönlitteratur, 2000, ISBN 91-7221-161-X

Andersson Bodil, Louise Belfrage & Sjölund Eva: Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, 2006, ISBN 978-91-27-72305-4

Henriksson Lisa: Bokpuffar – lekidéer kring bilderböcker för förskola och lägre skolstadier, 2000, ISBN 91-7221-121-0

Hintikka Anna-Maija & Strandén Kaisa: Dum och lat? Också du kan bli en Einstein – handbok för dyslektiker,

Utbildningsstyrelsen, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, HERO, 2000, ISBN 952-13-0928-8

Høien Torleiv & Lundberg Ingvar: Dyslexi – från teori till praktik, 1997, svensk utgåva 1999, ISBN 91-27-72266-X

Kaye Peggy: Inlärningslekar – 10 minuter om dagen för att hjälpa barn att klara skolan bättre, från förskola till mellanstadiet, 1991, svensk översättning 1994, ISBN 91-88410-27-7

Kaye Peggy: Läslekar – så hjälper du ditt barn att lära sig läsa på ett lekfullt sätt, 1984, svensk översättning 1996, ISBN 91-88410-48-X

Lundberg Ingvar: Alla kan lära sig läsa och skriva, 2006, ISBN 978-91-27-72303-0

Lundberg Ingvar: Konsten att läsa faktatexter, 2006, ISBN 978-91-27-72304-7

Stadler Ester: Dyslexi – en introduktion, Studentlitteratur, 1994, ISBN 91-44-38031-3

Svensson Ann-Katrin: Barnet, språket och miljön – från ord till mening, Studentlitteratur, 1998, ISBN 91-44-60041-0

Svensson Ann-Katrin: Språkglädje – språklekar i förskola och skola, Studentlitteratur, 1995, ISBN 91-44-00184-3