EN KVART OM DAGEN - TILL FÖRÄLDERN

• är en lästräningsmetod där din medverkan är viktig.

• är en metod där skolan och hemmet samarbetar.

• handlar om högläsning. Metoden har ökat många barns läsförmåga och intresse för läsning. Metoden passar alla barn oberoende av i vilket skede av läsinlärningen de är.

• poängterar att alla ska få utvecklas i egen takt och få känna glädjen av att lyckas.

Med starka språkkunskaper finns förutsättningar för framgång i vidare studier. Ett språk lär man sig genom att lyssna, tala, läsa och skriva mycket.

Vad gör föräldrarna?

– ber att barnet läser högt för dig/ du läser högt för barnet minst 15 minuter varje dag

– diskuterar gärna det lästa med barnet och förklarar vid behov svåra ord

– fyller kort i läsdagboken vad de läst (bokens namn, sidor) och om eventuella reflektioner, reaktioner eller frågor

– Barnet tar sedan med sig läsdagboken till skolan följande dag.

Genom högläsning kan du hjälpa ditt barn till:

• ökat ordförråd
• ökat intresse för läsning
• ökad empati och allmänbildning

Dessutom kan högläsningsstunden bli en angenäm gemensam upplevelse.

 

Ladda ner Hem och Skolas läsdagbok - ett startpaket här.