EN KVART OM DAGEN - TILL LÄRAREN

Vad händer i skolan?

– Läraren läser föräldrarnas anteckningar i läsdagboken, kvitterar att hon/han gjort det och skriver ibland någon kommentar eller fråga.

– Eleven får berätta om boken då den är läst och/eller bearbeta det lästa på andra sätt, t.ex. rita en bild som illustrerar händelserna.

– Längre hunna elever kan själva läsa högt hemma och på samma sätt föra bok över detta. Sedan kan de få läsa högt för läraren eller t.ex. en vänelev.

 

Vanliga frågor från föräldrar och svar du som lärare kan ge:

Hur gör vi i en tvåspråkig familj?

– Läs på båda språken!

Vad gör vi om ingen talar svenska?

– Läs gärna ibland på svenska ändå. Kanske någon annan släkting eller familjebekant kan läsa på svenska ibland.

Hur ska vi hitta bra högläsningsböcker?

– Bibliotekarierna hjälper gärna.

Hur ska vi göra om vårt barn redan kan läsa?

– Fortsätt läsa högt. Förståelsen och läsupplevelsen saknas länge. Dessutom kan högläsningsstunden vara en angenäm gemensam upplevelse.

Hur är det med barn som har läs- och skrivsvårigheter?

– Det har visat sig att En kvart om dagen kan minska läs- och skrivsvårigheterna. Om du tror att ditt barn har läs- och  skrivsvårigheter, kontakta skolan.

 

Ladda ner Hem och Skolas läsdagbok - ett startpaket här.

Ladda ner vårt introduktionsbrev till lärare här.

Hem och Skolas läsdagbok – ett startpaket

? är tänkt för nybörjarläsarna
? introducerar metoden och skapar rutiner
? kan användas de fem första veckorna
? förklarar för föräldrarna vad metoden går ut på
? inspirerar och uppmuntrar eleverna och föräldrarna
? har utrymme för föräldrarnas och lärarens anteckningar
? innehåller uppgifter för eleverna
? kan användas som du finner det bäst i din klass