Lägerskolestipendier

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring bidrag för lägerskolor. Stipendierna lediganslås i gång/år (hösten)och gäller för lägerskolor som hålls under följande kalenderår. Endast skolor som har en föräldraförening som hör till förbundet Hem och Skola har haft möjlighet att ansöka om detta stipendium.

Tips på övningar och aktiviteter under lägerskolan:

  • Naturrelaterade uppgifter, klicka här för tips
  • Samhälls- och kulturrelaterade uppgifter, klicka här för tips
  • Dikter och musik, klicka här för tips
  • Ledarskaps- och samarbetsövningar, klicka här för tips

Ladda ner hela Lägerskoleguiden (Degerman & Palmberg 2014)

Lägerskola

För att lyckas med lägerskolan är planeringen en grundförutsättning för allt. En lista på vad allt som kan tänkas ingå i planeringen är bra att ha som en grund men också som en minneslista. En annan viktig sak, som vi gärna betonar, är samarbete: att man genast från början satsar på samarbete mellan lärare, föräldrar och elever. Det betyder också att alla tre parter under hela lägerskolprocessen är informerade om vad som pågår och vad som krävs eller förväntas av var och en. Detta ökar även säkerheten och möjliggör upplevelser för alla under en lägerskola. Läs mera om lägerskola här.

Saker att tänka på innan lägerskolan:

Uppgörande av en färdig, klar vision om lägerskolan

- vilka mål vill ni ha?

- vilket tema vill ni ha?

Läs mera här.

Ekonomi

Regeln är att undervisning som följer läroplanen ska vara avgiftsfri för eleverna.

- olika alternativ för insamling av pengar för en lägerskola

Här kan du läsa mera om hur man kan samla in pengar och finansiera lägerskolan.

Resmål och tidsperiod för lägerskolan

- tänkbara ställen (t ex stad/landsbygd, vandring, historiskt ställe, idrottsinstitut, annat)

- färdiga lägerskolpaket

Här hittar du konkreta tips.

Uppgörande av skriftlig lägerskolplan

Läraren bör göra en skriftlig verksamhetsplan som godkänns av rektorn och ytterligare av skolans direktion. Se här en närmare lista på vad lägerskolplanen bör innehålla.

Föräldramöten och information

All information är viktig! Det första föräldramötet borde ordnas redan då idén om att ordna lägerskola dyker upp.

- ta reda på om försäkringar, deltagarnas ev. allergier/sjukdomar/mediciner, samla in kontaktuppgifter, skaffa skriftliga lov för fotografering under lägerskolan

Läs mera här.

Organisering av uppgifter för lägerskolan

Bestäm vem som sköter vad!

- läraren har översta ansvaret

- vilka föräldrar följer med? vem ska sköta matanskaffning och mattillredning? övriga arrangemang?

Här hittar du mera information.

Ansvar regler och kontrakt

Gör upp gemensamma regler för elever samt föräldrar.

Beskriv lärarens rättigheter och skyldigheter.

Här hittar du konkreta tips.

Säkerhetsplan och riskanalys

Allmänna förberedelser inför utevistelse. Säkerhet vid utevistelse.

Läs mera.

Program under lägerskolan

Det finns flera alternativ och olika sätt att göra upp program för lägerskolan. De är alla i högsta grad beroende av i vilket syfte man utför lägerskolan.

Tips på program.

För och efterarbete tillsammans med eleverna

Läs mera här.

 

 

 

 

Vad är lägerskola?

Enligt Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland r.f. är lägerskolan ett läromedel och en arbetsform som kompletterar den reguljära undervisningen och fostran i skolan. Utbildningsstyrelsen definierar lägerskolan som undervisning, som under några dagar eller högst en vecka är förlagd utanför den egna skolan och skolorten, och som förverkligar uppgifter som planerats i den egna skolan enligt läroplanen (Palmberg, 1989). Den är med andra ord:

  • en kombination av läger- och skolvardag
  • informationsförskaffning direkt på stället
  • en 2–7 dagar lång undervisningsperiod på ett annat ställe eller i en annan kommun.
  • själva lägret som också inkluderar för- och efterarbete i skolan.

     

En resa som inte behöver vara långt borta för att eleverna ska kunna:
- möta och bekanta sig med en ny miljö
- träffa nya människor
- känna gemenskap