Länkar

Föräldraorganisationer
Läs mera om det nordiska föräldrasamarbetet inom Nordisk Komité
European Parents Association EPA
 
Utbildningsmyndigheter
 
Organisationer
Fonder och stiftelser
fyrk.fi
 
Säker på nätet
Medierådet i Sverige 
 
ker i trafiken
 
Kultur 
Den finlandssvenska dramadatabasen Daniel 
Pjäser från Labbet
Författarbesök via Läscentrum
 
Antimobbning
 
Alkohol och droger
 
 
Barn med särskilda behov
 
Ensamstående föräldrar
 
Annat
Föreningsresursen ger information om föreningskunskap
Tips om lekar inne och utomhus www.lekbanken.idrott.fi
Stöd för undervisningen i naturkunskap och biologi: www.naturstigen.fi
Matskolan.fi - bl.a. sommarläger för barn