Samspelet

-  redskapet för kommunikation på föräldramöten

Förbundet Hem och Skola lanserar ett diskussionsunderlag för föräldrar och lärare. ”Samspelet” är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan.

Samspelet innehåller fyra uppsättningar med påståendekort som man tar ställning till i mindre grupper. - Är påståendet som finns på kortet viktigt, mindre viktigt eller inte alls viktigt för samarbetet mellan hemmet och skolan? Diskussionen kring de påståenden som finns på korten väcker en diskussion som utmynnar i att sålla fram de allra viktigast frågorna för samarbetet mellan hem och skola just i vår klass.

”Ett bra sätt att få igång en diskussion, ”Lockar mer tystlåtna föräldrar att delta i diskussionen” var kommentarer som fälldes i samband med testningen av Samspelet. Spelet består av en hög med påståendekort som man skall sortera och prioritera för att vaska fram frågorna som just nu är viktiga i samarbete mellan hemmen och skolan i den här klassen.

Samspelet är ett konkret verktyg som förbättrar kommunikationen mellan hem och skola och lyfter fram de förväntningar man har på samarbetet. En fungerande kommunikation utgör grunden för ett gott samarbete kring barnens skolgång. En öppen dialog mellan skola och hem är en förutsättning för att det skapas tillit mellan lärare och föräldrar.

Här kan du skriva ut Samspelet:

Introduktion och spelregler till Samspelet

Serie med påståendekort  En grupp på optimalt 4-5 personer diskuterar korten i "Grupp A". Om finns flera deltagare så skriver man ut "Grupp B"  och "Grupp C" o.s.v. Observera att frågorna i de olika grupperna är identiska, endast gruppbeteckningen skiljer dem åt:

Grupp A, Grupp B, Grupp C, Grupp D.

 

Kontrakt som kan fyllas i efter spelet