Frågor och svar

Hur går man tillväga?

Första steget är att hitta en kontakt-klass. Läs mera om processen steg för steg här. Eftersom målet med Skolkontakt är att bredda barnens kunskaper om Svenskfinland, är det bra att tänka på att kontaktklasserna kan representera kontraster som stad och landsbygd/skärgård, liten/stor skola, tvåspråkig/enspråkig miljö.  

Vem kan söka om bidrag för en Skolkontakt?

Alla som uppfyller kriterierna får bidraget. Se kriterierna i spalten längst till höger. 
Ansökningblankett för bidraget hittar du här.

Vilka är regionerna?

Inom projektet har Svenskfinland delats in i regionerna Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och språköarna. Kontakt med en finsk klass kan skapas var som helst i Finland.

När kan man anhålla om bidrag?

När som helst under året, då man etablerat en kontakt och börjat planera ett möte. För att kunna planera en budget bör man be om offerter från t.ex. bussbolag innan man fyller i ansökningblanketten. 

Har du frågor?

Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver:

NYTT - KONTAKT MED EN FINSK KLASS!

Nu kan du som lärare i en svensk skola också ta initiativet att skapa en Skolkontakt med en finsk klass. 

 

Hej du lärare i åk 3-6

Vill du?
 

  • Erbjuda dina elever ett äventyr och nya kamratrelationer

  • Få in nya element i din undervisning

  • Samarbeta men en kollega från en annan region i Svenskfinland, eller med en lärare i en finsk skola,                 
        då är  något för dig!

Vad är Skolkontakt?

Förbundet Hem och Skolas projekt Skolkontakt erbjuder dig som lärare på lågstadiet en möjlighet att låta dina elever knyta vänskapsband över regiongränserna i det svenska Finland och stärka den språkliga och kulturella identiteten och samhörigheten hos barnen.  

En Skolkontakt går ut på att två klasser i olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte på endera klassens hemort. Under mötet, som innefattar 1-2 övernattningar, spenderar klasserna tiden tillsammans med gemensamma aktiviteter.

Naturliga kontaktytor för att skapa en Skolkontakt är två lärarvänner som bor i olika regioner, eller t.ex. en elevs gamla hemort. 

Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng för den resande klassen, inklusive lärare och föräldrar som deltar i resan. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och koordineras av Förbundet Hem och Skola. 

Det går bra att planerar in ett motbesök under samma eller följande läsår.


Varför projektet Skolkontakt?

Barn och unga idag har ett brett globalt nätverk, medan nätverken i Svenskfinland kan bli svagare. Syftet med projektet är att öka de finlandsvenska barnens kulturella och språkliga identitet och att ge kommande generationer en stark känsla och förståelse för hela Svenskfinland, utan att ge avkall på det globala perspektivet. 

Skolkontakt ger eleverna möjlighet att hitta nya vänner och besöka nya delar av Finland, vilket kan leda till fler alternativ vid val av t.ex. studieort och fritidsresor. En Skolkontaktresa redan i åk 3 eller 4 kan bidra till en god klassanda som gynnar klassen i många år.  

Skolkontakt ger föräldrar en möjlighet vara delaktiga i skolans verksamhet  och dela detta äventyr med sitt barn. Samtidigt får föräldrar en bra inblick i hur klassen och det egna barnet fungerar i olika sammanhang.  

Kriterierna för ett Skolkontakt bidrag

1. En Skolkontakt etablerats mellan två klasser i åk 1-6.
(rekommendation åk 3-6)

2. Klasserna finns i olika regioner, på tillräckligt stort avstånd från varandra för att skilja sig från varandra i förhållande till t.ex. miljö eller dialekt. 

3. Kontakten leder till ett möte på någondera klassens hemort och mötet innefattar 1-2 övernattningar, antingen i skolan eller hemma i hos elever i den mottagande klassen.

4. Ansökningsblanketten är fullständigt ifylld. 


 

För mera information kontakta 
Heidi Lithén
skolkontakt@hemochskola.fi
09-5657770/ 050 5146323


 

   #Skolkontakt

Vi hoppas att alla lärare, elever och föräldrar som kommer i kontakt med Skolkontakt använder #Skolkontakt för att dela med sig på sociala medier.